CAT ES 


A Auditdata, ens encarreguem que compleixi amb la normativa de protecció de dades adaptada a les seves necessitats. Autònom/a, empresa, associació, botigues online, comunitats de veïns ... No importa com sigui la seva activitat, personalitzem els nostres serveis al màxim.
El nostre treball d'adaptació LOPD i RGPD inclou tot el necessari: registres del tractament (el que abans eren els Arxius per l'AEPD), redacció del Document de Seguretat, cláusules i contractes, textos legals per a la seva pàgina web o botiga on-line ...

Serveis de Consultoria

La gestió de les bases de dades de caràcter personal ha de ser una de les ocupacions habituals dels equips gestors de totes les empreses i, per tant, AUDITDATA sugereix una presa de consciència sobre aquest tema en totes les línies d'activitat del seu negoci. Així, les persones implicades en la seva empresa o negoci han de participar activament i assumir els principis de la normativa. Per a les empreses i professionals que hagin assumit per si mateixos l'adaptació a aquesta normativa, s'ofereix aquesta fòrmula àgil i flexible per tractar els dubtes puntuals que puguin sorgir, com ara contractes, reclamacions de tercers, modificació en els sistemes, adaptació a canvis en la normativa, etc.

Servei d'Adaptació a la LOPDGDD

El servei d'adaptació a la RGPD / LOPDGDD inclou un diagnòstic previ, de diferent abast segons l'entitat que s'estigui analitzant i els tipus de dades que es tractin, l'assessorament en l'establiment del pla d'actuació i en el procés de registre i preses de decisions corresponents. Igualment revisió i, si escau redacció dels contractes amb tercers afectats per la normativa, així com revisió de les llegendes i maneres d'operar en relació amb les dades. Si fos necessari l'establiment de mesures tècniques, AUDITDATA cobreix totes les necessitats que en aquest camp es presentin.

Auditoria sobre el compliment de la RGPD / LOPDGDD

La normativa d'aplicació obliga als titulars a efectuar periòdicament una auditoria sobre els sistemes d'informació i instalàcions de tractament de dades que verifiqui el compliment de les prescripcions legals, dels procediments i instruccions vigents en matèria de seguretat de dades. AUDITDATA, ofereix el servei d'Auditoria perqué, a més de satisfer les previsions legals, els nostres clients coneguin fidelment si els sistemes implantats són realment segurs.

Serveis Especialitzats

Proveïdors d'accés, Proveïdors de continguts, Prestadors d'allotjament (hosting, housing), Professionals de la salut (metges, psicòlegs, podòlegs, logopedes, odontólegs, etc ...), centres docents, que presenten unes característiques especials, on s'ha de determinar clarament el régim de responsabilitats que s'assumeixen.

SOLICITI INFORMACIÓ   Contacte