CAT ES 


Sóm una empresa que des dels seus inicis s'ha dedicat sempre a garantir i assessorar en el compliment de la LOPD (actualment LOPDGDD) dels nostres clients.

Comptem amb l'experiència de més de 15 anys treballant en aquest sector, el que ens permet un coneixement profund de la llei i les seves obligacions, per aplicar-lo en benefici de tots els nostres clients.

Tant el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades, obligatori des el 25 de Maig de 2018) com la LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, aprovada el 6 de desembre del 2018) obliguen a totes aquelles empreses i / o activitats que tractin dades de caràcter personal a complir una sèrie de requisits formals i documentals, perqué aquest tractament es realitzi de forma correcta i legal.


SOLICITI INFORMACIÓ   Contacte